Dotace 2019

31 prosince, 2019
Poskytovatel dotaceDotační titulČástka

Magistrát města Brna
Mládežnický sport623 000 Kč

Magistrát města Brna
Ledové plochy340 000 Kč

Magistrát města Brna
Celoroční činnost620 000 Kč

Magistrát města Brna
Účast na závodech synchro70 000 Kč

Magistrát města Brna
Vrcholový sport124 000 Kč

Magistrát města Brna
Talentovaná mládež6 700 Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Můj klub254 100 Kč
Celkem2 037 800 Kč

Přehled dotačních titulů za rok 2019 ke dni 31. 12. 2019

Celkový objem dotací ve výši 2 037 800 Kč byl vyúčtován v souladu se smluvními podmínkami.
Převážná část pokrývala úhradu za pronájmy ledové plochy.

Klub VSK Technika Brno, oddíl krasobruslení p.s. je celoročně podporován Magistrátem města Brna. Děkujeme.

Internetový portál Magistrátu města Brna
s interaktivní mapou sportovišť a klubů v Brně