Dotace 2018

31 prosince, 2018
Poskytovatel dotaceDotační titulČástka

Magistrát města Brna
Mládežnický sport547 000 Kč

Magistrát města Brna
Ledové plochy388 000 Kč

Magistrát města Brna
Celoroční činnost600 000 Kč

Magistrát města Brna
Brno Dragon Trophy50 000 Kč

Magistrát města Brna
Účast na závodech synchro50 000 Kč

Magistrát města Brna
Vrcholový sport97 600 Kč

Magistrát města Brna
Talentovaná mládež7 200 Kč

Magistrát města Brna
Investiční dotace – záznamové zařízení120 000 Kč

Jihomoravský kraj
Letní škola krasobruslení150 000 Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Můj klub213 100 Kč
Celkem2 222 800 Kč

Přehled dotačních titulů za rok 2018 ke dni 31. 12. 2018

Celkový objem dotací ve výši 2 222 800 Kč byl vyúčtován v souladu se smluvními podmínkami.
Převážná část pokrývala úhradu za pronájmy ledové plochy.

Klub VSK Technika Brno, oddíl krasobruslení p.s. je celoročně podporován Magistrátem města Brna. Děkujeme.

Internetový portál Magistrátu města Brna
s interaktivní mapou sportovišť a klubů v Brně