Dotace 2021

18 prosince, 2021
Poskytovatel dotaceDotační titulČástka

Magistrát města Brna
Celoroční činnost1 112 000 Kč

Magistrát města Brna
Vrcholový sport397 000 Kč

Magistrát města Brna
Investiční dotace290 000 Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Můj klub231 956,25 Kč
Celkem1 740 956,25 Kč

Přehled dotačních titulů za rok 2021 ke dni 18. 12. 2021

Celkový objem dotací ve výši 1 740 956,25 Kč byl vyúčtován v souladu se smluvními podmínkami.
Převážná část pokrývala úhradu za pronájmy ledové plochy u pronajimatele HT real.

Klub VSK Technika Brno, oddíl krasobruslení p.s. je celoročně podporován Magistrátem města Brna. Děkujeme.

Internetový portál Magistrátu města Brna
s interaktivní mapou sportovišť a klubů v Brně