Dotace 2015

31 prosince, 2015
Poskytovatel dotaceDotační titulČástka

Magistrát města Brna
Investiční a neinvestiční dotace300 000 Kč
Celkem300 000 Kč

Přehled dotačních titulů za rok 2015 ke dni 31. 12. 2015

Celkový objem dotace ve výši 300 000 Kč byl vyúčtován v souladu se smluvními podmínkami.
Převážná část pokrývala úhradu za pronájmy ledové plochy u pronajimatele HT real.

Klub VSK Technika Brno, oddíl krasobruslení p.s. je celoročně podporován Magistrátem města Brna. Děkujeme.

Internetový portál Magistrátu města Brna
s interaktivní mapou sportovišť a klubů v Brně